پزشک

توضیحات موقعیت شغلی

پزشک فناپ مسئول موضوعات پایش سلامت کارکنان است. همچنین در هنگام بیماری و بروز مشکل از دانش و تجارب خود برای مداوای کارکنان یا ارجاع و همراهی آنان تا رسیدن به سلامت کامل بهره می گیرد.


مسئولیت‌ها:

· معاینه و مداوا و همراهی تا حل موضوع

· بررسی پرونده سلامت کارکنان و ارائه توصیه‌های لازم به همکاران

· بررسی گزارش‌های غربالگری کرونانیازمندی های موقعیت شغلی

دانش، مهارت و توانمندی‌های مورد نیاز:

داشتن مدرک دکترای پزشکی

داشتن سابقه پزشک اورژانس


ارسال درخواست برای این شغل