دستیار علمی

توضیحات موقعیت شغلی

دستیار علمی در فناپ شخصی است که با دستیاری مدیر ارشد او را در مدیریت زمان بهتر یاری می‌کند، این فرد مدیر را در پیشبرد کنفرانس‌ها و سمینارها و رویدادهای داخلی و بین‌المللی یاری می‌کند.اطلاعات و تحلیل‌هایی را بنا به خواسته مدیر فراهم می‌آورد، محتواهایی را تنظیم می‌کند.


برای موفقیت در این نقش، داشتن مدیریت زمان، نظم و اهل تحقیق و جستجو بودن مهم است همچنین مهارت بالای زبان انگلیسی و تهیه محتوا و فایل‌های‌‌ حرفه‌ای ارائه نیز از مهارت‌های مهم لازم پیشبرد این نقش است.


مسئولیت‌ها:

  • اطلاعات را برای ارتباطات داخلی و خارجی قالب‌بندی کنید. (شامل یادداشت‌ها‌، ایمیل‌ها‌، ارائه‌ها‌، گزارش‌ها)
  •  رویدادهای مهم فناورانه و کسب‌و‌کاری را رصد کنید و ارزش افزوده شرکت در این رویدادها را بررسی و بر مینای آن هماهنگی انجام دهید.
  • دستیار مدیر ارشد در تهیه فایل ارایه و تولید محتوای مورد نظر باشید.
  • از برند شخصی مدیر مراقبت کرده و به‌ توسعه آن با استفاده از ابزار‌های مختلف(به‌روز‌رسانی وبلاگ و حضور در شبکه‌های اجتماعی)کمک کنید.نیازمندی های موقعیت شغلی

دانش، مهارت و توانمندی‌های مورد نیاز:

دانش عالی MS Office

مهارت‌های ارتباطی کلامی و کتبی عالی

مهارت‌های رفتار سازمانی‌‌، مدیریت زمان، قدرت تصمیم گیری و رازداری

آشنایی با حوزه تحول دیجیتال، اقتصاد نوآوری و مدیریت تکنولوژی

مدرک حداقل لیسانس ترجیحا در حوزه مدیریت فناوری یا سیاستگذاری فناوری


سابقه کار به عنوان دستیار اجرایی‌، دستیار شخصی یا نقشی مشابه مزیت محسوب می‌شود.ارسال درخواست برای این شغل